Hos oss Actemium ønsker vi å bidra til en bedre verden gjennom bærekraftige og sikre energiløsninger.  I det daglige jobber vi målrettet for å redusere våre CO²-utslipp, bevare biologisk mangfold, kildesortere, bidra til gjenbruk og resirkulering, og bidra til å spre kompetanse og kunnskap om fornybar energi. Actemium vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
I Actemium  jobber vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi har en visjon om null skader. HMS er på alles agenda, hver dag. Alle ledere i Actemium er forpliktet til å ta rapportering av hendelser på alvor, på samme måte som hver enkelt ansatt er ansvarlig for HMS i sin arbeidshverdag. I Actemium har vi også forpliktet oss til å arbeide for å redusere utslipp av klimagasser. Vårt karbonutslipp-fotavtrykk skal reduseres med minst 50% innen 2030 og vi jobber aktivt for å kunne tilby nullutslippsprodukter til kundene våre. Klima, sirkulær økonomi og å ta vare på miljøet er bærebjelker i vårt daglige arbeid.

SAMFUNN OG BÆREKRAFT
I vår virksomhet er den enkelte medarbeiders innsats avgjørende. Alle ansatte skal kjenne til våre etiske retningslinjer, samt hva dette innebærer for den enkelte. Derfor er det lagt til grunn et prinsipp om at alle nye ansatte skal lese og gjøre seg kjent med innholdet i Actemiums etiske retningslinjer når de begynner hos oss.

Alle ansatte skal kjenne til vår miljøpolicy og hvilke mål vi har. Actemium har tilrettelagt for miljøvennlig opplæring via e-læring. Alle ansatte gjennomgår generell opplæring i ulike miljøtemaer samt aspekter som er spesifikke for de ulike forretningsområder. Ved å gjennomgå hvilke arbeidsprosesser vi utfører, har vi identifiserte områder med særlig risiko.

Les om vår globale innsats for bærekraft og samfunn her

ALLE SKAL KOMME TRYGT HJEM FRA JOBBEN – HVER ENESTE DAG
Actemium i Norge disponerer nesten like mange kjøretøy og tilhengere som vi har ansatte. Våre kjøretøy og tilhengere o.l. er vitale for at vi skal drifte, vedlikeholde og bygge kritisk infrastruktur. Kjøretøyene våre er også helt nødvendige for at vi skal kunne utføre våre beredskapsoppgaver, noe som også gir føringer for hvilke kjøretøy vi må ha. Når f eks strømmen går må vi være parat til å rykke ut, uansett årstid, tid på døgnet og geografisk beliggenhet. Det moderne samfunnet er avhengig av at vi raskt og effektivt kan gjøre vår jobb.

Derfor er de fleste av våre kjøretøy utstyrt med firehjulsdrift, hengerfeste og dieselmotor. Vi skal alltid komme oss fram med nødvendig utstyr, ofte innebærer det at vi også må ha med tilhenger med verktøy og materiell. Da er dreiemoment og firehjulsdrift viktig. Spesielt på vinterstid.

Sikkerhet for de som er ute på jobb under all slags vær- og føreforhold er viktig. Actemium-ansatte skal komme trygt frem og tilbake fra jobben. Det gjenspeiler vår vognpark. Derfor leaser vi også våre kjøretøy hvert femte år (inntil hvert syvende år for kjøretøy med spesialutstyr som f eks kran). På den måten sikrer vi at alltid det nyeste innen sikkerhetsutstyr er tilgjengelig, i tillegg til at motoren stadig blir mer miljøvennlige.

SAFETY WEEK

Hvert år har vi sikkerhetsuke, SAFETY Week, hvor hovedtema er «Se, Si ifra, Del».

SAFETY Week arrangeres for å sikre at HMS blir en fast og rotfestet del av alles adferd og holdninger. Selv om vi skal ha fokus på HMS 365 dager i året er SAFETY Week noe som er med på å hjelpe oss til å holde på nettopp dette fokuset. Gjennom våre interne nettverk utvikler vi prosedyrer og utveksler erfaringer innenfor kvalitets- og sikkerhetsområdet. Actemium har også utviklet et bredt spekter av sikkerhetsprogrammer som regelmessig distribueres gjennom hele organisasjonen.