Fra ide til virkelighet

Våre kvalifiserte medarbeidere kan hjelpe deg med å gå fra idé til implementering. Enten du planlegger eller utvider produksjonsanlegget ditt, kan våre spesialister hjelpe deg med å finne den optimale løsningen. Vi tilbyr design og ingeniørtjenester fra idé til implementering.

Alle kunnskapsområder, spesialiteter og dokumenterte ferdigheter som kreves i alle prosjektfaser – konsultasjon, prosjekt, prosjektering og vedlikehold – er tilgjengelig internt.

Vår teknologi og kunnskap kan brukes på eksisterende og nye anlegg. Ved hjelp av vår strategi og våre verktøy kan alle utvidelser av eksisterende systemer enkelt håndteres under designprosessen. Implementeringsfasen kan gjennomføres effektivt og uten overraskelser.

I Actemium danner vi prosjektgrupper som passer til størrelsen og kompleksiteten til ditt prosjekt. Hver gruppe ledes av en prosjektleder. Våre spesialistteam jobber tett sammen,  nært samarbeid skaper de beste forutsetninger for vellykkede prosjekter.  Vårt arbeid er basert på engasjement, gjensidig tillit og personlig kontakt. Våre relasjoner skal vare.

Bli bedre kjent med Actemiums aktiviteter