Vi driver prosjektet ditt videre

I Actemium jobber vi enten direkte med industrikunder eller som partnere til spesialiserte bedrifter eller ingeniørfirmaer. I ditt prosjekt får du tilgang til vårt store nettverk av forretningsenheter og kunnskap. Alle våre enheter jobber tett med hverandre og gjør oss i stand til å håndtere alt fra mindre til store og omfattende prosjekter. Gjennom vårt globale nettverk – som består av 400 forretningsenheter i 41 land – har vi tilgang til:

 • Høy spesialistkompetanse og prosjektledelse
  Vi sikrer og koordinerer ditt prosjekt gjennom validering, planlegging, avviksrapportering og risiko- og sikkerhetsstyring. Vårt arbeid er selvsagt kvalitetssertifisert, og vi kan påta oss store og komplekse prosjekter eller overordnede forpliktelser der koordinering er avgjørende.
 • Detaljprosjektering og utførelse
  Du trenger kun én kontakt – vår prosjektleder sørger for at arbeidet er kvalitetssertifisert og korrekt utført. Gjennom mulighetsstudier som inkluderer automatisering, programmering, tekniske diagrammer og dokumentasjon, konstruksjonsberegninger, konstruksjonsdesign, valg av utstyr, gjennomføring eller installasjon.
 • Kjøp av tjenester
  Vi hjelper deg med kjøp av tjenester og underleverandører i forbindelse med prosjekter.
 • Ledelse på arbeidsplassen
 • Vi monterer og utfører kabling, installasjon, testing og igangkjøring av utstyr.

 

TEKNISK EKSPERTISE
Actemium tilbyr inngående ekspertise innen de fire sentrale aktivitetsområdene som kreves for prosjekter i den industrielle sfæren:

 • Prosesskontroll og automatisering (overvåking og kontroll, tilsyn, etc.)
 • Elektro og instrumentering
 • Mekanikk og rør
 • Prosessverktøy

Bli bedre kjent med Actemiums aktiviteter