Vi tilpasser vår kompetanse til ditt behov

Vi tilbyr service og vedlikehold – enten gjennom flerårige kontrakter eller tidsavgrensede perioder. Vi tilpasser vår leveranse til ditt behov.  Sikkerhet under service og vedlikehold er selvsagt.

Gjennom vårt globale nettverk har vi tilgang til informasjon om drift og vedlikeholdskontrakter i 400 forettningsenheter. Det gir oss innsikt og kompetanse til beste for våre kunder – også i Norge.

 

EKSPERTKUNNSKAPER

Ladetilkoblinger for skipsfart, papir-industri, kommunale renseanlegg, energi-effektivisering – listen kan gjøres lang. Hver dag bidrar vi på våre kunders anlegg.

Elektronikk

 • Høyspent (HV) / Lavspent (LV)
 • Elektro
 • Kraftforsyning
 • Belysning

Mekanisk

 • Maskinverktøy
 • Presser
 • Løfteanordninger
 • Pumper og motorer
 • Ventiler
 • Hydraulikk og pneumatikk

El

 • Instrumentering
 • Automasjon
 • Monitorering
 • Industriell data-prosessering

Metallarbeider

 • Rør
 • Kjeler
 • Design

 • KUNDENETTVERK

  Vi utvikler partnerskap

  – Tilby et enkelt, dedikert kundegrensesnitt
  – Forstå dine industrielle utfordringer og mål
  – Samarbeid for å utvikle vedlikehold

 • TILBUD

  Vi samler vår ekspertise

  – Samordne kalkulasjonsteam
  – Sammenstilling av tilbakemeldinger
  – Koordinerer anbud

 • PÅLITLIGHET

  Sikre oppstart-fasen

  – Bruker velprøvde metoder
  – Oppretter et strukturfokusert program
  – Styrker teamene våre ute på anlegg

 • UTDANNING

  Utdanning i vedlikeholdskompetanse

  – Ledelse
  – Rollen til vedlikeholdsteknikker
  – Kontrakt

 • VURDERING

  Referansesjekk av vedlikeholdskontrakter

  – Evaluering av våre kontrakter i henhold til ekspertguide
  – Utføre evalueringer mellom kontraktsledere
  – Samle ledere til oppsummerende evalueringsmøter

 • RE-START

  Vi vurderer en gang til

  – Lytter til dine forventninger
  – Tenker organisasjonen vår på nytt
  – Redefinerer metodene
  – Skriver om kontraktene
  – Revurderer tjenestene

Bli bedre kjent med Actemiums aktiviteter