Tjenester og løsninger for industri og kontorbygg

Conductor AS skifter navn til Actemium Electro AS

Actemium er VINCI Energies merkevare innen automasjon og elektroteknikk, og vi er spesialister på installasjonstjenester innen elektrisitet og instrumentering. Vi jobber med både kommersielle industrikunder og offentlige oppdragsgivere.
I Norge har vi i dag to forretningsenheter, en på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg og en i Oslo. Vi har imidlertid hele landet som arbeidsområde.

Vi er en del av et internasjonalt nettverk på 400 forretningsenheter lokalisert i over 41 land rundt om i verden. Vi deler kunnskap og kompetanse på tvers av avdelinger, selskap, land og verdensdeler og bruker vår globale ekspertkunnskap til å levere sikre og bærekraftige løsninger for kunder lokalt. Innenfor hele industrisyklusen: fra design og konstruksjon til utførelse og vedlikehold.

Actemium tilbyr ekspertise for hele livssyklusen til industrianlegg. Fra design og engineering til installasjon og vedlikehold.

Actemiums ekspertise kan enkelt deles inn i fire hovedområder:

 • Prosess kontroll & automasjon
 • Elektro & instrumentering
 • Mekanisk & rør
 • Prosess-verktøy

DESIGN, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD FOR FRAMTIDENS INDUSTRI

Actemium har kunnskap og kompetanse som dekker hele produksjonsutstyrets livssyklus. Fra rådgivnings- og prosjekteringsfasene til realisering, idriftsettelse, service og vedlikehold. Vi er sammen med våre kunder med å ta steget inn i framtidens bærekraftIge industri.

 • Rådgivning

  Ved å jobbe sammen med deg hjelper Actemiums nettverk av kompetente kollegaer deg med å gå fra idé til realisering ved å  holde fokus på prosess- og produksjonsforbedring.

  Les mer
 • Design

  Actemium tilbyr tjenester som reviderer  og forbedrer eksisterende industrianlegg, samt utvikler nye produksjonsanlegg fra start av – til ferdigstilling og idriftsettelse.

  Les mer
 • Installasjon

  Vi har et bredt spekter av industriell ekspertise og tilgang til nettverk som gir oss gode og unike muligheter til å gi kundene bærekraftige løsninger for både bygging og implementering av prosjekter.

  Les mer
 • Service og vedlikehold

  Actemium er i stand til å vedlikeholde alle typer industrielle prosesser i ulike markedssegmenter for å sikre kundenes anleggspålitelighet. Opplæring og kursing for best utnyttelse anleggene og sikker arbeidsdag er en selvfølge.

  Les mer

Vår start i Norge

 • Actemium i Norge startet med selskapet Conductor AS på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg. Conductor ble etablert i 2007, i 2017 kom VINCI Energies inn som eier. I 2022 skiftet Conductor navn til Actemium Electro AS.
 • På nyåret 2022 ble også Omexom Norge sin avdeling for serviceavtaler (Managed Service Agreement – MSA) flyttet til Actemium Norge.
 • Actemium i Norge er i stadig utvikling. Ved hjelp av vårt internasjonale nettverk kan vi stadig bredde vårt tilbyd innenfor nte markedssegmenter. På actemium.com kan du bli bedre kjent med hele spekteret av kunnskap og kompetanse.

 

Verdier

Alle ansatte i Actemium bygger sin daglige virksomhet på  verdiene til VINCI Energies – tillit, entreprenørskap, solidaritet, ansvar og frihet . I kombinasjon med Actemium-nettverkets egne syn på kollegialitet – sikkerhet først, vennskap, positiv holdning, lagånd og å bidra.

Verdiene viser Actemiums ønske om å fungere som et ekte, dynamisk og forent nettverk. Actemium mener at det å sette ansatte i stand til å  oppnå sitt fulle potensial er en nøkkelsuksess for fremtiden.

 • Sikkerhet først : Sikkerhet er en absolutt prioritet og en forutsetning for alt vi gjør
 • Twinning : Vi arbeider sammen for å vinne sammen i en partnerskapsånd, og gjennom det utvikle forretningsmuligheter
 • Positiv holdning : Gjøre utfordinger til en mulighet og dele skusesser
 • Lagånd : Dele betingelsesløst, være fordomsfri og være en støttende lagspiller
 • Bidra : Spille en aktiv rolle i nettverket, gi og motta, være seg sitt ansvar bevisst overfor Actemium og handle deretter

 

 • Land
 • Kontinenter
 • Avdelinger
 • VINCI ENERGIES

  Global aktør

  VINCI Energies gir kundene muligheter til å utvikle og optimalisere  energi, transport, kommunikasjonsløsninger, industri, bygninger og anlegg.
  VINCI Energies tar hånd om hele verdikjeden – fra prosjektering og utførelse til vedlikehold, drift og anleggsstyring innenfor fire store forretningslinjer:

  • Industri
  • Service-sektor
  • Infrastruktur
  • Telekommunikasjon

  VINCI Energies i tall

  • 53 land
  • €13.7 omsetning (2020)
  • 1.800 forretningsenheter
  • 83.700 ansatte

  Som VINCI Energies merkevare 100 % dedikert til industrien, har Actemium samlet alle sine forretningsenheter som opererer på industrielle prosesser.

  Åpenhetsloven

  Les om hvordan Actemium Elektro AS jobber for å oppfylle kravene i Åpenhetsloven.