Energieffektivisering – Løsninger for fremtiden

Dagens moderne bygg må oppfylle høye krav til komfort, sikkerhet og energieffektivisering.  De fleste norske bygg bruker langt mer energi enn nødvendig.

Actemiums mål er å hjelpe kunder med å redusert energiforbruk og driftskostnader, men fremfor alt redusert klimapåvirkning. Gjennom en funksjonsavtale tilbyr Actemium kartlegging,
analyse, prosjektutvikling, finansiering og prosjektgjennomføring. En slik avtale gjør det mulig å gjennomføre alle energieffektiviserende tiltak samtidig, for en fast månedspris. Med garantert energisparing.

Resultatet er positivt for klimaet, for brukerne av bygget og ikke minst for budsjettene. Kunden kan fortsette å investere i sin kjernevirksomhet, mens Actemium løser kundens utfordringene knyttet til drifts- og energikostnader.