ELEKTROTEKNIKK

 • Høyspent og lavspent
 • Lavspent distribusjonspanel
 • Nettverk og tilsyn
 • Automatiseringsskap – DCS – og kontrollsystem
 • Adgangskontroll
 • Belysning

PROSESSKONTROLL

 • Analyse
 • Prosesskontroll og numerisk kontrollsystemarkitektur
 • Konfigurasjon og programmering
 • Sikkerhets-PLC
 • Menneske-maskin tilsyn (AI)

INSTRUMENTERING

 • Design av sløyfediagram
 • Utstyrsspesifikasjon
 • Instrumentmontering
 • Målesløyfekalibrering, forhåndsjustering og synkronisering

RELATERT KOMPETANSE

 • Igangkjøring, dataanalyse
 • Mekanikk, rør, kjeleproduksjon
 • Brannvern