TERMINALER OG TILLIGGENDE KONSTRUKSJONER

 • Anti-skil systemer
 • Automatisering
 • Mekanikk og metallarbeider
 • Vedlikehold av maskiner, portaler og annet utstyr
 • Rullende spor
 • Kontroll og automatisering av broer, sluser og demninger
 • Høyspent-/lavspentanlegg
 • Optisk fiber
 • Belysning

SKIPSTJENESTER

 • Tilkobling av skip til elektrisitets-, vann- og utslippsnett
 • Pumpesystemer
 • Kjøleanlegg
 • Varmepumper
 • Ladestasjoner