DESIGN OG TEKNIKK

 • Rådgivning, revisjoner, inspeksjon og planlegging
 • Instrumentering
 • Automatisering og sikkerhetssystemer
 • Rørmontasje og bøying av rør

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 • Vedlikeholdsteknikk
 • Generelt vedlikehold
 • Kompetansesikring og kartlegging
 • Opplæringssenter
 • Driftsavtaler

SYSTEMINTEGRERING

 • Elektro, instrumentering og automasjonsprosjekter
 • PLC, DCS og Scada
 • Telemetri og lokalt industrinettverk
 • Høyspent-/lavspentanlegg
 • Brannvern, gassanlegg
 • Kjøle- og varmesystemer