I førti år har Actemium utviklet og optimalisert energiløsninger i produksjon av papirmasse.

 

MATERIALTEKNIKK

 • Utarbeidelse av koblingsskjemaer
 • Kablingsstudier og definisjoner
 • Monteringsdiagram, produksjon
 • Tegning av sløyfediagrammer
 • El-skap
 • Spesialskap for hydrauliske/pneumatiske systemer

VEDLIKEHOLD OG MONTERING

 • Fjernvedlikehold
 • 24/7/365
 • Dokumentasjonstjeneste
 • Elektromontering og instrumentering
 • Montering av hydrauliske/pneumatiske systemer
 • Utarbeidelse av kontroll- og instrumenteringsskjemaer
 • Utarbeidelse av utstyrslister
 • Tekniske spesifikasjoner for utstyr

PROGRAMVARE-ENGINEERING

 • Design og integrasjon av system
 • Funksjonelle diagrammer
 • Integrasjon av eksterne systemer
 • MES-systemer

Papirprodusenter drar nytte av Actemiums berikede bibliotek på Siemens PCS7-kontrollsystemet – MFL, Modular Flexible Library – som sikrer programmeringskvalitet og pålitelighet.