INSTRUMENTASJON

 • Instrumentmontering på stedet
 • Kalibrering, sløyfetesting, igangkjøring, oppstartshjelp
 • Vedlikehold

ELEKTRISKE ANLEGG

 • Høyspent- og lavspentanlegg
 • Lednings- og instrumenteringssløyfediagrammer
 • Design av elektriske systemer og kontrollpanel
 • Risikoanalyse
 • Design og programmering av automatiske kontrollsystemer (Api S)

INDUSTRIELL ANALYSE

 • Design, bygging og vedlikehold av prøvetakingssystemer
 • Design og konstruksjon, tilfluktsrom
 • Prosedyrer for forberedelse av nedstengning
 • Prosjektledelse og planlegging
 • Testing, igangkjøring og oppstart av el- og instrumentanlegg
 • Reparasjon og renovering av ventiler og motorer