Energieffektivisering

Løsninger for fremtiden

Actemium leverer analyse, utvikling, gjennomføring og finansiering av prosjekter for energioptimalisering av bygg.

Bærekraftig finansieringsmodell

Vi er så trygge på at vi kan levere det vi lover, at vi er villige til å finansiere prosjektene vi gjennomfører. Det betyr i praksis at vi kan ta alle investeringskostnader om det er ønskelig. Som kunde av oss behøver du med andre ord ikke å binde opp midler i sparetiltak, men kun forholde deg til faste månedlig beløp tilsvarende besparelsene.

Energi i bygg er komplisert.

Mulighetene er mange – å velge riktige tiltak krever kompetanse.

Energioptimalisering i bygg

Det er svært mange variabler som påvirker energiforbruket til et bygg, noe som gjør energioptimalisering til et komplekst fagområde. I Actemium har vi både kompetansen, bredden og de finansielle musklene som skal til for å identifisere og gjennomføre de mest effektive og lønnsomme tiltakene.

Vi kan faktisk garantere deg et bedre, mer lønnsomt bygg – bra for både miljøet og budsjettene.

Energioptimalisering i praksis

Slik jobber vi:

Analysere
Det første vi må gjøre er å kartlegge byggets potensiale. Ved å måle energiforbruket over tid og foreta en gjennomgang av byggets tekniske installasjoner og styringssystem kan vi identifisere de beste tiltakene for det aktuelle bygget.

 

 

Forbedre
Det er en rekke konkrete tiltak som kan tas når man skal effektivisere energiforbruket til et bygg. Vi starter med å se på hvordan vi kan justere, forbedre og oppgradere eksisterende systemer og tekniske installasjoner. Vi beregner miljøgevinst og økonomiske besparelser ved investering i nye installasjoner. Summen av disse danner grunnlaget for et vellykket prosjekt, som vi håndterer fra start til slutt.

 

 


Optimalisere
For å hente ut hele potensialet og virkelig optimalisere et bygg vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med nye installasjoner. Siden ingen bygg er helt like, vil både typen installasjoner og nedbetalingstiden på disse variere. Resultatet er imidlertid alltid det samme – et bedre, mer miljøvennlig og kostnadseffektivt bygg.

Kontakt oss

Om du vil du vite mer om hvordan vi kan gjøre ditt bygg mer miljøvennlig og lønnsomt.