ELEKTRISKE ANLEGG

 • Høyspent- og lavspentanlegg
 • Lednings- og instrumenteringssløyfediagram
 • Design av elektriske systemer og kontrollpanel
 • Risikoanalyse

DRIKKEVANNBEHANDLING

 • Filtrering
 • Membranbehandling
 • Klorering
 • Ozonering / UV-behandling

AVLØPSRENSING

 • Forbehandling
 • Koagulering / flokkulering / sedimentering
 • Biologisk behandling
 • Slamforbrenning